Què és un Project Manager i com em pot ajudar?

Obra Project Manager

El Project manager és el director del projecte, és a dir, el tradicional cap de projectes amb alguna responsabilitat afegida.

El Project Manager:

  • Supervisa
  • Gestiona el personal
  • Els recursos
  • Els terminis
  • El disseny de les tasques
  • La implementació de solucions

És a dir, el Project Manager és qui pren les decisions al camp d’acció.

Entre les funcions més rellevants del Project Manager hi ha les següents:

És lencarregat de definir i presentar el projecte. És a dir, les decisions no les pren a l’últim moment, sinó que des d’un inici són consensuades i presentades amb les etapes i els terminis.

El Project Manager planifica, i cal quant a les dates, els terminis, els responsables, els càrrecs, els recursos i els costos. Quan es presenta aquest pla, cal tenir present que serà la guia al llarg de tota l’obra.

És el responsable d’establir els objectius que cal definir tenint en compte el client i/o l’inversor. Hi ha ocasió en què el promotor és també actualment com a tal.

La seva tasca principal és la supervisió de les tasques a delegar en tercers, mesurant levolució de cada tasca i la seva evolució.

Ofereix solucions i alternatives decidint quan intervenir en el procés i com fer-ho, de la mateixa manera també pot decidir els punts del pla inicial que es poden modificar.