Canvi d’ús

Què és un canvi dús?

El canvi d‟ús tracta d‟englobar diverses actuacions per aconseguir l‟objectiu de variar l‟ús de l‟entitat. Pot ser-vos molt útil si disposeu d’un local amb les exigències per ser habitatge ja que el valor d’aquest increment significativament.

Quins tipus de canvi dús es poden realitzar?

– Local a habitatge/residencial
– Oficina a habitatge/residencial
– Habitatge / Residencial a local
– Residencial / Habitatge a oficina
– Habitatge / Residencial a indústria

Quin és el procés del canvi dús?

Som especialistes en la tramitació del canvi d’ús de local a habitatge i per fer-vos el més còmode possible el procés seguim un procediment que assegura un major control i millor resultat.

Mitjançant l’assessor que us assignem podrà estar informat en tot moment del punt en què es troba, així com dels següents passos a realitzar.

En primer lloc

Un Arquitecte o Arquitecte Tècnic de lestudi es desplaçarà al seu immoble i redactarà un informe de viabilitat del canvi que desitja realitzar. Aquest informe ens farà saber si l’immoble pot complir tots els paràmetres normatius i legals del nou ús al qual es vol destinar.

Seguidament

Si l’informe és favorable, prepararem els projectes i documents tècnics necessaris per sol·licitar-ho a l’Ajuntament pertinent.

Finalment

Presentem la documentació a l’Ajuntament pertinent.

Important: És possible que per fer el canvi d’ús calgui fer algun tipus d’obres per adequar l’espai al seu nou ús. Si fos el cas, el projecte d’obres i la direcció tècnica de les mateixes està inclòs als nostres honoraris.

Quant val una modificació d’ús?

La visita ia la redacció de l’informe de viabilitat del canvi d’ús té un cost de 250€ + IVA.

La redacció del projecte de sol·licitud de canvi d’ús, i si escau el projecte de llicència d’obres, llicència d’activitats, tramitació de la documentació davant l’administració i l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, el cost varia en funció de cada cas. La tarifa s’ha de fixar en cada cas després de fer l’informe de viabilitat de canvi d’ús. Aquesta tarifa parteix dels 500 € + IVA

Quant triga a canviar l’ús d’un immoble?

L’estudi de viabilitat es realitza en un termini de 1 a 2 setmanes, depenent de la mida de l’espai.

La legalització i obtenció de la llicència dependrà de la documentació que requereixi l’Ajuntament, generalment els Ajuntaments triguen de 2 a 4 mesos, sense tenir en compte el període d’obres i reformes, en cas que aquestes siguin necessàries.