Projectes d’arquitectura

Projectes d'arquitectura

Els projectes darquitectura defineixen les característiques que té un edifici i els passos que shan de seguir per construir-la. Pujadó Soler et farà el projecte que necessita.

És el mètode més eficaç per tenir un pressupost tan tancat com sigui possible per no tenir sorpreses.

Si cerques informació sobre com realitzar projectes d’arquitectura, has arribat al lloc correcte! Al nostre lloc web trobareu informació detallada sobre com dur a terme un projecte d’arquitectura, des de la planificació fins a la construcció.

El procés de realització d‟un projecte d‟arquitectura és llarg i complex. Els arquitectes han de treballar en estreta col·laboració amb altres professionals com ara enginyers, constructores i dissenyadors d’interiors per assegurar-se que l’edifici es construeixi d’acord amb allò planificat i compleixi amb els estàndards de qualitat i seguretat.

La planificació és part essencial del procés de realització d’un projecte d’arquitectura. Els arquitectes han de tenir en compte aspectes com ara la ubicació, el clima, la cultura i la sostenibilitat en dissenyar l’edifici. També cal assegurar-se que el projecte compleixi totes les normatives i lleis locals.

Quan el projecte està planificat, es passa a la fase de disseny. Els arquitectes utilitzen eines i tècniques especialitzades per crear models i plànols de ledifici. També han de treballar en col·laboració estreta amb els enginyers i altres professionals per assegurar-se que l’edifici sigui segur i estructuralment sòlid.

La construcció és la darrera fase del procés de realització dun projecte darquitectura. Els arquitectes treballen amb constructores i altres professionals per assegurar-se que l’edifici es construeixi d’acord amb allò planificat. Aquesta fase pot ser llarga i desafiant, però el resultat final és un edifici únic i bonic.

En resum, fer un projecte d’arquitectura és un procés llarg i complex que implica la col·laboració de dife rents professionals i el compliment d’estrictes normatives i lleis. La planificació, el disseny i la construcció són tres fases essencials del procés i requereixen habilitats, coneixements i tecnologies especialitzades.

Què és un projecte darquitectura?

Els projectes d’arquitectura són documents extensos que requereixen habilitats arquitectòniques, com ara dissenyar o planificar edificis o altres estructures.

L´arquitectura és un camp de l´enginyeria que s´ocupa del disseny i la construcció d´edificis. Els arquitectes són les persones que dissenyen edificis i altres estructures físiques, així com el disseny.

Documents dels projectes darquitectura

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), un projecte té els documents següents:

Memòria

És la documentació escrita amb les característiques del projecte. Està formada per una memòria descriptiva del projecte, una memòria constructiva i tècnica i tots els annexos de compliment de la normativa. A la memòria també s’identifiquen la situació, els antecedents i totes les altres solucions adoptades.

Documentació gràfica

Són els plànols de projecte. Comencen pels plànols de situació i emplaçament i baixen d’escala detallant totes les actuacions que cal fer a l’obra fins arribar a fer els detalls constructius. Depenent del tipus d’obra s’afegiran els plànols d’instal·lacions, estructures, urbanístics,…

Plec de prescripcions tècniques particulars

És el document legal que regularà l’execució, les obligacions tècniques que se li imposen al constructor, així com definicions i qualitats dels materials a emprar. També regula el procés dexecució dels treballs de lobra o el criteri de mesurament.

Mesuraments

És el llistat de capítols i partides dels treballs i els materials de l’obra. Amb els mesuraments es pot fer un pressupost descompost per preus unitaris.

Annexos a l’expedient

Gestió dels residus, estudi de seguretat i salut, estudi geotècnic del terreny i altres documents a complementar segons la localització del projecte on dur a terme les obres.

Quins tipus de projecte d’arquitectura fem?

Estudi previ

Consisteix en una revisió dels paràmetres urbanístics i un croquis per comprovar la viabilitat de l’obra, ja sigui tècnicament o econòmicament. També serveix per avaluar inversió, conèixer possibles constructores que puguin executar l’obra o cercar fonts de finançament. Nosaltres li realitzem aquest estudi sense cap cost.

Avantprojecte

És un projecte amb una definició a nivell de distribució de lobra. Es poden plantejar diverses alternatives projectuals i de creació.

Projecte bàsic

És el document de la definició arquitectònica amb la solució adaptada a l’obra. Es detalla tant la volumetria com la distribució de lobra. Aquest projecte inclou un pressupost general per capítols. Aquest projecte és un projecte final, però encara no preparat per construir l’edifici.

Projecte executiu

És el projecte final, inclou tota la documentació tècnica necessària per a lexecució de lobra. De la mateixa manera que el projecte bàsic, aquest document està signat per l’arquitecte. A més, el projecte executiu és de visat obligatori.

Projecte obres majors

És un projecte (executiu) de més complexitat tècnica perquè les obres afecten l’estructura, la volumetria o l’ús principal de l’edifici (això passa sempre als projectes d’obra nova). De vegades també se sol·licita un projecte d’aquest tipus quan hi ha modificacions sobre les condicions de seguretat contra el foc, el sanejament o la ventilació.

Projecte d’obres menors

És un projecte (executiu) de menor complexitat tècnica, més senzillesa tècnica i d’escassa entitat econòmica.

Documentació tècnica

A considerar: Segons el municipi de lobra, el tècnic podrà sol·licitar un tipus de projecte o un altre. Per això abans de començar a redactar el projecte visitem el tècnic pertinent per concretar el projecte exigit.

Quin preu teniu els projectes d’Arquitectura?

Els honoraris d‟un projecte varien segons la tipologia de projecte, la mida, el cost de l‟obra i les dificultats tècniques entre altres variables. Això representa entre el 5% i el 15% del cost de les obres.

Per què amb Pujadó Soler?

Som un estudi pluridisciplinar fundant per Sergi Pujadó Soler. El despatx està format per diversos col·laboradors especialistes en arquitectura, urbanisme i enginyeria. L’equip té diversos anys d’experiència al sector fent arquitectura funcional, sostenible, tecnològica i creativa pel que és com una seguretat cap al client. Amb nosaltres trobareu el vostre arquitecte de confiança.

Quins passos seguirem en elaborar el projecte?

1.- Inicialment el nostre equip estudiarà el programa funcional per adaptar-se a les necessitats i les premisses del client.

2.- Seguidament realitzarà un estudi de sostenibilitat del projecte amb què vostè estalviarà tenint la seguretat que el seu habitatge acabarà sent una casa sana i energèticament eficient

3.- Després es continuarà amb un estudi tecnològic. Això comporta estudiar la domòtica, previsió per als cotxes elèctrics o taquilles electròniques per si us arriba un paquet d’Amazon i no sou a casa.

4.- Finalment tenint en compte els aspectes anteriors, l’estudi de Sergi Pujadó continuarà dissenyant amb un segell creatiu per acabar tenint un projecte únic i irrepetible.

Quins tipus de projectes d’arquitectura podeu fer?

Habitatges unifamiliars aïllats

El nostre objectiu és sentir – se còmode , ser energèticament eficient , estar actualitzat als temps d’ avui i finalment crear arquitectura única . La nostra eina per aconseguir-ho és la vivenda i tenim un equip per assolir aquest objectiu.

Sergi Pujadó i el seu equip ha estat contínuament realitzant i col·locant nous materials i fórmules de construcció que s’adapten a totes les necessitats.

Si esteu pensant en realitzar el projecte d’obra nova que sempre ha somiat, compteu amb nosaltres per fer-ho realitat.

Edificis d’habitatges

El promotor és el nostre eix central en aquestes promocions, aquest està constantment informat de quin punt es troba l’obra. Un cop al mes us fem arribar un informe resum de la construcció juntament amb les diferents accions que s’han realitzat i qualsevol altra dada a remarcar.

Altres tipus de projectes d’Arquitectura que fem

– Hotels: Maximitzem la comoditat de l’hoste i alhora optimitzem els beneficis.

– Equipaments: tant públics com privats. Poden ser escoles, biblioteques, centres socials, centres comercials, etc.

Finalment

Amb el projecte presentat a l’ajuntament se sol·licita la llicència pertinent i alhora s’inicia la recerca de constructors per fer les obres.

En el cas que vulgueu que us gestionem tota l’obra. Us oferim el servei “All-In-One” que inclou pressupostos detallats i tancats amb terminis d’execució i amb un gestor únic per al vostre projecte. Tenim un gran llistat d’obres d’èxit realitzades amb constructors de confiança que col·laboren amb nosaltres. D’aquesta manera, a banda de realitzar la direcció d’obra, també la gestionem i coordinem. És el millor mètode d’evitar sobrecostos i tenir més control.

Si vols estar al dia amb les últimes notícies i tendències en arquitectura, no oblidis seguir-nos a les nostres xarxes socials i subscriure’t al nostre butlletí de notícies. Gràcies per visitar-nos i esperem que trobeu molta informació útil al nostre lloc web sobre la realització de projectes d’arquitectura. Esperem veure’t aviat!

Al nostre lloc web trobareu més informació sobre com realitzar projectes d’arquitectura, així com exemples i casos pràctics. Si tens un projecte d’arquitectura al cap i vols que el mostrem al nostre lloc web, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.