Construcció

A Pujadó Soler realitzem una gestió integral de la construcció des del nostre estudi. Disposem del servei de cerca de constructors i fem un seguiment durant tot el procés de construcció.

Comptem amb un equip de professionals experimentats que es dediquen a ajudar que el teu projecte de construcció es completi a temps, dins del pressupost i amb els estàndards més alts.

Gestió de la construcció

Entenem que cada projecte de construcció és únic, i treballarem per adaptar els nostres serveis a les necessitats específiques de l’obra. Oferim una àmplia gamma de serveis de gestió de la construcció, des de la planificació i la coordinació de projectes fins al control de qualitat i la gestió de riscos.

També aportem solucions innovadores als reptes habituals de la construcció, com ara els retards en els terminis i els sobrecostos.

En certa manera, la gestió de la construcció és el procés de supervisar un projecte de construcció de principi a fi. Això inclou la planificació i la coordinació del projecte, així com garantir que tots els materials i la mà d’obra necessaris estiguin disponibles a temps i dins del pressupost.

En particular, un supervisor d’obra controla també la qualitat de l’obra i pot identificar i resoldre qualsevol problema que pugui sorgir en el transcurs del projecte. En assegurar-se que tots els aspectes de la construcció es manegen amb eficàcia, un director d’obra pot ajudar a minimitzar els retards i garantir que el projecte es completi en el termini previst.

Project Management

El gestor de projectes és el responsable de la planificació, la coordinació i l’execució d’un projecte de construcció. Això inclou tasques com la creació d‟un pla de projecte, l‟organització dels materials i la mà d‟obra necessaris i la garantia que el projecte es completi a temps i dins del pressupost.

Un gestor de projecte també supervisa la qualitat del treball i pot identificar i resoldre qualsevol problema que pugui sorgir al llarg del projecte. En assegurar-se que tots els aspectes de la construcció es manegen amb eficàcia, un director de projecte pot ajudar a minimitzar els retards i garantir que el projecte es completi en el termini previst.

10 aspectes de la gestió de l’edificació

1. Planificació

La planificació és el primer i més important pas de qualsevol projecte de construcció. L’objectiu de la planificació és crear un full de ruta detallat que guiï el projecte de principi a fi.

Això inclou tasques com la creació d‟un pla de projecte, l‟organització dels materials i la mà d‟obra necessaris, i la garantia que el projecte es completi a temps i dins del pressupost.

Un bon pla de construcció tindrà en compte cada pas del projecte, des del disseny inicial fins a la construcció final. També identificarà qualsevol problema potencial que pugui sorgir i esbossarà possibles solucions.

2. Coordinació

La coordinació és el procés de garantir que tots els aspectes del projecte de construcció funcionin de manera harmoniosa. Això inclou tasques com la coordinació amb els subcontractistes, la programació dels lliuraments de materials i la garantia que tothom està dacord amb els terminis i les expectatives.

Una bona estratègia de coordinació ajudarà a minimitzar els retards ia garantir que el projecte avanci sense problemes des del principi fins al final. Treballant junts com un equip, podem evitar costosos errors de comunicació i l’incompliment dels terminis.

3. Gestió de materials

La gestió de materials és responsable de ladquisició de tots els materials necessaris per al projecte de construcció. Això inclou tot, des de la fusta i els claus fins a la pintura i els panells de guix.

La gestió de materials també ha de garantir que aquests materials es lliurin a temps i dins del pressupost. Planificant i fent les comandes amb antelació, podem evitar sorpreses de darrera hora o sobrecostos.

4. Gestió de la mà dobra

La gestió de la mà d’obra s’encarrega de reunir l’equip de construcció, supervisar-ne la feina i assegurar-se que compleix totes les expectatives. Això inclou tasques com ara la contractació de subcontractistes, l’assignació de tasques específiques i el seguiment dels avenços al llarg del projecte.

Per exemple, una bona estratègia de gestió de la mà d’obra ajudarà a mantenir els costos sota control, alhora que garanteix que la qualitat del treball continuï sent alta. En mantenir una vigilància estreta sobre la nostra mà d’obra, podem evitar qualsevol problema potencial en el futur.

5. Adquisicions i contractes

Per garantir que el projecte de construcció es desenvolupi sense problemes, és important tenir una bona estratègia de contractacions. Això implica planificar i organitzar la contractació de tots els materials i la mà dobra necessaris per al projecte.

Si demanem els materials amb antelació i contractem un equip qualificat de subcontractistes, podem evitar sorpreses de darrera hora o sobrecostos. Si planifiquem i organitzem amb cura la nostra estratègia de compres, podem garantir que el projecte es completi a temps i dins del pressupost.

Un dels aspectes més importants de qualsevol projecte de construcció és la gestió dels contractes. Si gestionem adequadament els contractes amb els subcontractistes i proveïdors, podem evitar costoses disputes i garantir que el projecte es completi a temps i dins del pressupost.

És important comptar amb un bon sistema de seguiment dels contractes i subcontractes. Això inclou tasques com el manteniment d’una llista mestra de contractes, el seguiment dels canvis al contracte i l’emissió de pagaments a temps.

Gestionant adequadament els contractes, podem evitar qualsevol disputa costosa amb els subcontractistes o proveïdors. Això ajudarà a mantenir el projecte en marxa i dins del pressupost.

6. Control de qualitat

El control de qualitat és el procés que garanteix que tots els aspectes del projecte de construcció compleixen o superen les expectatives. Inclou tasques com ara la inspecció dels materials i la mà d’obra, la identificació de possibles problemes i l’adopció de mesures correctores si cal.

Per exemple, bona estratègia de control de qualitat ajudarà a evitar costosos errors ia garantir que el producte final compleixi o superi totes les expectatives. En supervisar la qualitat de la nostra feina, podem garantir que el resultat final és un producte del qual podem estar orgullosos.

7. Gestió de la seguretat

La gestió de la seguretat és responsable de garantir la seguretat de totes les persones que participen al projecte de construcció. Això inclou tasques com ara el desenvolupament d’un pla de seguretat, la formació dels treballadors sobre els procediments de seguretat i la realització d’inspeccions periòdiques de seguretat.

En aplicar un pla de gestió de la seguretat sòlid, podem reduir el risc de lesions o de morts durant el procés de construcció. Mantenint tothom segur i al dia sobre els últims protocols de seguretat, podem garantir que el projecte es completi sense incidents.

8. Gestió de riscos

La gestió de riscos és el procés didentificar, avaluar i controlar els riscos associats a un projecte de construcció. Inclou tasques com ara la realització d’avaluacions de riscos, l’elaboració de plans de gestió de riscos i l’adopció de mesures correctores si cal.

Un bon pla de gestió de riscos ajudarà a identificar possibles problemes ia prendre mesures per evitar-los. En gestionar els riscos de manera proactiva, podem minimitzar les possibilitats que es produeixin errors costosos o perillosos.

9. Gestió de la programació i dels recursos

La gestió del cronograma és responsable de garantir que el projecte de construcció es completi a temps i dins del pressupost. Inclou tasques com ara el desenvolupament d’un calendari de construcció, la coordinació amb els subcontractistes i el seguiment del progrés al llarg del projecte.

Per tant, desenvolupar un calendari de construcció detallat i supervisar de prop el progrés podem garantir que el projecte es completi a temps i dins del pressupost. Treballant estretament amb els nostres subcontractistes, podem evitar qualsevol possible retard o problema.

La gestió de recursos s’encarrega de garantir que el projecte de construcció tingui recursos suficients per completar-lo a temps i dins del pressupost. Això inclou tasques com l’assignació adequada de recursos, la gestió dels costos i el seguiment del progrés.

Un bon pla de gestió de recursos ajudarà a garantir que el projecte es completi a temps i dins del pressupost. En assignar adequadament els recursos i gestionar els costos, podem evitar qualsevol problema potencial en el futur.

10. Pressupostos i control de costos

Principalment, un dels aspectes més importants de qualsevol projecte de construcció és el pressupost i control de costos. Gestionant les despeses amb cura, podem evitar costosos excessos i garantir que el projecte es completi dins del pressupost.

Hi ha diverses maneres de controlar els costos durant un projecte de construcció. Alguns dels mètodes més eficaços són:

Si planifiquem el projecte amb cura i estimem el cost de cada tasca, ens podem fer una bona idea del que costarà el projecte en general. Això ens permet establir un pressupost realista i assegurar-nos que ens mantenim dins del pressupost.

Si comprem els materials i l’equip amb prudència, podem estalviar diners al cost total del projecte. És important cercar els millors preus i comparar els pressupostos de diferents proveïdors.

Si fem un seguiment del progrés del projecte, podem assegurar-nos que els costos es mantenen dins del pressupost. Si les despeses comencen a superar les expectatives, podem prendre mesures correctives per tornar-les a ajustar.

En assignar adequadament els recursos, podem assegurar-nos que cada tasca es completi dins del pressupost. Això inclou tasques com la mà dobra, lequip, els materials i els subcontractistes.

En conseqüència, sovint els retards poden fer que les despeses superin les estimacions originals. Així mateix, treballant amb diligència per complir els terminis, podem evitar costosos retards i mantenir els costos sota control.

11. Gestió sostenible

A Pujadó Soler som molt conscients de la importància de la gestió eficient i sostenible. Per tant, prenem totes les precaucions necessàries perquè els nostres projectes de construcció siguin respectuosos amb el medi ambient. Utilitzem materials reciclats sempre que sigui possible, i tractem sempre de minimitzar els residus.

També ens assegurem que els nostres projectes compleixin totes les normatives sostenibles més recents. En utilitzar mètodes de construcció sostenibles podem ajudar a reduir l’impacte mediambiental dels nostres projectes.

Pujadó Soler

Si esteu buscant un soci que us ajudi a navegar amb èxit pel procés de construcció, poseu-vos en contacte amb Pujadó Soler avui mateix. Tenim més de qw anys d’experiència al sector de la construcció i ens dediquem a garantir que el vostre projecte sigui un èxit.