Més sobre la gestió integral en construcció

Arquitecte tècnic -Aparellador Barcelona

Què és el servei de gestió integral de la construcció?

La gestió integral de la construcció, ALL-IN-ONE, és un servei únic i exclusiu de l’estudi de Sergi Pujado que realitza la gestió i coordinació de l’obra així com de les llicències en tot moment perquè el client es pugui relaxar durant tot aquest procés. Seguidament experimentarà que el servei contractat ve acompanyat d’un gestor personal per a vostè que estarà tant a càrrec del control com de la coordinació i de la gestió diària del projecte per poder informar en qualsevol moment de l’estat d’aquest i dels passos següents a fer. Per tant, el servei ALL-IN-ONE és la forma que tingueu un pressupost totalment detallat i tancat, amb els terminis d’execució establerts i detallats.

Gestió integral
Gestió integral

És la millor fórmula per poder executar un projecte de manera àgil i eficaç.

Un exemple de servei All-In-One d’obra nova:

Basem el nostre servei de Gestió Integral de la construcció o All-In-One en onze senzills passos que us detallem a continuació:

1- En primer lloc: l’Encàrrec

Inicialment el client contracta el nostre servei de gestió integral de la construcció ALL-IN-ONE . A partir d’aquell moment nosaltres serem la mà dreta al llarg de tot el procés. En primer lloc tindrà tots els serveis d’arquitectura tal com es detalla a l’apartat d’ obra nova o reformes . Com ja podrà haver llegit en allò descrit anteriorment i en els serveis enllaçats, el servei All-In-One treballa en una directriu que té com a objectiu fer-li el procés més simple a vostè i sempre tenint presents i treballant amb les nostres directrius tecnològiques, sostenibles, funcionals i amb un segell contemporàniament creatiu.

2- A continuació: Servei d’Interiorisme

Seguidament, en cas que ho desitgi, col·laborem amb dissenyadors i interioristes on nosaltres serem els intermediaris i gestors de l’obra per a la seva tranquil·litat.

3- En tercer lloc: Cerca de constructors

Després dels primers dos punts arriba el moment que gestionem la recerca del constructor, per això comptem amb una base de preus consensuats amb el client.

4- Seguim amb un Pressupost tancat

Abans d’iniciar l’execució de l’obra, Pujadó Soler, lliura al client un pressupost tancat on es detalla una planificació de terminis de l’obra per optimitzar així els treballs dels industrials.

5- En cinquè lloc: Escollir Materials

L’equip d’interiorisme (si el client n’ha triat contractar-ne un) i Pujadó Soler escollim els materials d’acabat. D’aquesta manera , tot estarà sota control des de la visita a la botiga fins a la seva execució.

6- Realitzem Estudis per a la hipoteca

Si ho necessiteu podem realitzar l’estudi necessari per sol·licitar un préstec o hipoteca .

7-Realitzem la Coordinació

Tot seguit, coordinem tots els agents de l’obra. Aquests són el director d’obra (arquitecte), el director d’execució d’obra (aparellador), el cap d’obra (constructora), l’encarregat d’obra (constructora), l’interiorista i els industrials.

8- En vuitè lloc: Optimitzar temps

Gestionem els diferents industrials i terminis d’obra per optimitzar els temps d’obra, per aconseguir-ho organitzem l’entrada de cadascun dels industrials (electricista, fuster, …) a l’obra

9- Ara Gestionem

Gestionem els altres agents necessaris, ja que segons el tipus de projecte a l’obra hi poden intervenir entre d’altres enginyers, l’oficina de control tècnic d’estructura, les activitats d’aparcament, etc.

10- A la desena posició: La Lliurament

Entreguem l’obra totalment finalitzada i amb els materials i les qualitats escollides en un inici.

11- I finalment: Gestions finals

Finalment ens encarreguem de demanar els certificats d’habitabilitat, d’eficiència energètica i us acompanyem a registrar l’obra nova al notari i registre de la propietat.

Durant tot el procés comprovarà que treballem juntament amb el client aconseguint un resultat final funcional, sostenible, tecnològic i únic.

Benvinguts a la Gestió Integral de la construcció- All-In-One!

A la nostra cartera de serveis també trobareu els següents:

Assessorament tècnic

 • Projectes arquitectònics
 • Projectes d’instal·lacions
 • Obertura de locals
 • Projectes durbanització

Gestió jurídica

 • Contractes d’obres
 • Reclutament d’agents implicats en el procés
 • Contractes de màrqueting i vendes (reserves, compra i venda, etc.)
 • Contractes publicitaris

Gestió d’obres

 • Licitació per a les obres
 • Organització i planificació de les obres
 • Control i seguiment de les obres
 • Certificacions

Tràmits administratius

 • Permisos de construcció
 • Gestió de procediments de control i gestió
 • Empreses que subministren procediments
 • Gestió comercial
 • Pla de Màrqueting empresarial
 • Dossier comercial
 • Estudis de mercat
 • Gestió postvenda
 • Gestió financera
 • Estudi de viabilitat econòmica
 • Seguiment i control de costos
 • Gestió administrativa i comptable
 • Gestió fiscal