Aixecament de plànols

En què consisteix un aixecament de plànols?

L’aixecament de plànols és molt útil en diverses circumstàncies, ja que dóna a conèixer la realitat d’un immoble o edifici ia disposar gràficament de totes les mesures, de la distribució, de l’estructura, de les instal·lacions i de les característiques bàsiques.

Per realitzar un aixecament de plànols, cal contractar un tècnic competent, normalment sol ser un aparellador o arquitecte tècnic per a l’elaboració dels plànols necessaris.

En la majoria de treballs en què cal un arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o constructor entre d’altres, cal planimetria, per la qual cosa si ja se’n disposa suposarà un estalvi de temps i diners.

Per què serveix?

És útil i recomanable per a:

– Posar a la venda una propietat i sol·licitar les llicències dobra.

– Sol·licitar la llicència d’activitat

– Dissenyar i pressupostar reformes o rehabilitacions

– Certificar els mesuraments reals

– Repartiments dherències o de separació de béns

– Redistribució i/o redecoració

– La rehabilitació de façanes

– La segregació d’habitatges

És d’utilitat en disputes cadastrals, quan necessiteu obtenir les mesures reals, perfectament certificades, del vostre immoble per poder oposar-les a una valoració inadequada realitzada per la Gerència Territorial corresponent del Cadastre.