Informe tècnic

Què és un informe tècnic?

– L’informe tècnic és un document on es descriuen les circumstàncies observades en el reconeixement d’una obra, edifici, habitatge o local.

– Aquest informe pot presentar una avaluació d’alternatives, exposant propostes i anàlisis de diferents opcions per poder resoldre les circumstàncies observades.

– Serveix com a mitjà de prova en un judici o sumari, a més de ser part de la documentació requerida per sol·licitar llicències dobertura, informes, dictàmens i certificats

Per què serveix?

Hi ha ocasions en què necessitem un document tècnic que constati una situació existent, que descrigui un reconeixement realitzat o que ens diagnostiqui una patologia existent en un edifici. Podeu utilitzar aquest tipus de documents per deixar constància, aclarir o demostrar determinats aspectes relatius a l’edificació, de cara a la defensa dels seus interessos. Segons la finalitat, aquest document pot ser un dels següents:

Diferència entre informe, dictamen i certificat?

Informe : és un document tècnic que detalla les circumstàncies observades objectivament en un escrit de tot allò detectat en el reconeixement. Això es pot fer duna part o de la totalitat dun edifici, habitatge o local, des dun punt de vista tècnic.

Dictamen : és un document en què un tècnic qualificat descriu per escrit la seva valoració obtinguda com a resultat de l’estudi i l’anàlisi de la informació recollida. Inclou recomanacions i accions a prendre per arreglar els problemes detectats.

Informe o Dictamen Judicial / Peritatge : és l’informe o dictamen que es pot utilitzar com a prova pericial en un procediment judicial.

Certificat : és un document que dóna fe d’un fet o circumstància i que en dóna constància a tercers.

Metodologia de treball

1- Us presentem una proposta d’honoraris.
2- Acceptació de la proposta dhonoraris.
3- Visitem el lloc sobre el qual redactar l’informe, el dictamen o el certificat.
4- Redactem l’informe, el dictamen o el certificat.
5- En cas que així ho vulgui visem el document.
6- Li fem entrega de l’informe, el dictamen o el certificat tant en format físic com digital.
7- En cas que fos necessari assistirem al judici per fer una ratificació judicial.