Bloc d’ habitatges a Sant Adrià del Besòs

Edifici d´habitatges situat a Sant Adià del Besos, Barcelona

Bloc d'habitatges plurifamiliar

2018

Sant Adrià del Besos

1259 m²

Es va finalitzar un nou edifici d’obra nova a Sant Adrià del Besos.

El nou edifici té un total de 4 plantes i es destina a usos residencials. Aquest nou projecte de construcció proporciona un habitatge molt necessari a la zona i ajudarà a impulsar la qualitat del barri.

Estant molt orgullosos d’aquest nou projecte de construcció, esperem que serveixi a la comunitat durant molts anys.

Els habitatges són un dret humà fonamental i tothom mereix un lloc al qual anomenar llar. Ens alegra poder oferir aquest edifici de nova construcció amb habitatges de qualitat. En aquest cas són habitatges còmodes de 3 habitacions a Sant Adrià del Besos.

La zona de Sant Adrià del Besos ha crescut molt darrerament, i aquesta nova construcció ajudarà a acomodar aquest creixement. Aquest nou edifici ajudarà a impulsar l’ economia local i proporcionarà llocs de treball als qui participin en la seva construcció.

Ens comprometem a proporcionar habitatges de qualitat. Aquest edifici de nova construcció és només un exemple de la nostra dedicació per aquest objectiu. Esperem que aquest edifici serveixi a la comunitat durant molts anys.