Estudi d´Arquitectura

L’estudi d’arquitectura

El nostre estudi d’arquitectura observa l’arquitectura com una matèria multidisciplinària. Els nostres pilars són la funcionalitat, leficiència, la tecnologia i la creativitat, o disseny.

Per tant, l’estudi d’Arquitectura de Pujadó Soler tracta l’arquitectura com a conjunt d’elements tècnics i constructius per fusionar la funció, la tècnica, la composició i la sostenibilitat.

Per tant, simplificant podríem deduir que l’arquitectura està situada tant a la part de l’enginyeria com a la part més creativa. Però també és molt més.

Tot seguit, descrivim algunes de les característiques que Pujadó Soler considera que ha de tenir un estudi d’Arquitectura.

  • Planificació del disseny d’edificis de qualsevol ús
  • Utilització de la geometria per crear aquest disseny
  • Composició estètica, amb les pròpies característiques.
  • Planificar ledifici per a un ús determinat. Com viure, treballar, visitar, etc.
  • Coneixement de la física i de la construcció per crear dissenys dèxit.
  • El coneixement de lenginyeria d’instal·lacions per obtenir un confort tèrmic.
  • Coneixement sobre la resistència i propagació al foc, de la compartimentació i evacuació.
  • Planificació urbanística, tant de ciutats com de pobles, del seu desenvolupament i estètica.
  • Tenir una evolució constant degut a les noves tecnologies i nous materials de construcció.

Sobre l’estudi d’Arquitectura de Pujadó Soler

A Pujadó Soler estem especialitzats tant en arquitectura i edificació. Com a estudi d’arquitectura que gestionem tota mena de projectes. Els nostres projectes es basen en el disseny, la funcionalitat, la sostenibilitat i la tecnologia. Amb això estem a l’avantguarda en arquitectura, satisfent totes les necessitats actuals.

També integrem coherentment totes les diferents disciplines de l’arquitectura. Com pot ser, interiorisme, enginyeria, construcció i urbanisme. D’aquesta manera creem dissenys sostenibles, tecnològics i funcionals que alhora milloren el dia a dia dels usuaris. Tot això per donar una experiència d’alta qualitat al client.

A Pujadó Soler trobareu un estudi d’arquitectura innovador, tant en el vostre enfocament com en coordinació de projectes. Hem adoptat fa anys l’ús del mètode BIM, així com sistemes paramètrics i d’organització i planificació per aportar més eficiència a cada nou projecte.

Per tant, et convidem a veure els nostres treballs i el nostre bloc per conèixer les últimes notícies i els nostres darrers suggeriments.

10 característiques de Pujadó Soler

L’experiència del nostre estudi d’arquitectura ha demostrat que el nostre estudi d’arquitectura ha de desenvolupar les funcions següents:

1. Arquitectura de disseny

En primer lloc, el nostre estudi d’arquitectura ha de ser capaç de dissenyar un edifici de manera compositiva que compleixi la normativa. I alhora que satisfaci les necessitats funcionals del client. El disseny ha de ser tant de la volumetria interior com dels espais interiors. Fins i tot podem jugar amb el recorregut que juntament amb espais de compressió o dilatació farà una experiència inoblidable de l’arquitectura.

2. Imatges, maquetes i renders

El nostre estudi d’arquitectura desenvolupa croquis i imatges per veure el teu edifici. A més, les maquetes en arquitectura són necessàries per ajudar a millorar el disseny i entendre la volumetria proposada.

3. Normativa

A Pujadó Soler, ens esforcem per crear projectes personalitzats que satisfacin les necessitats úniques dels nostres clients. Assegurem l’adherència a totes les normatives legals i administratives a cadascun dels nostres dissenys. Per tant, justifiquem els nostres projectes perquè el disseny respongui tant a les necessitats específiques del client com a les normes legals. Per tant, tenim un domini del codi tècnic de l’edificació (CTE).

4. Pressupostos

Com a estudi d‟arquitectura hem de ser capaços de calcular el cost aproximat d‟un projecte projecte. D’aquesta manera, es podrà donar viabilitat econòmica al projecte i exposar al client una idea realista del que costarà. En aquest sentit, tenim un apartats especialitzats en project management i inversions immobiliàries .

5. Coordinació dels projectes

Des del nostre estudi d’arquitectura pensem que hem de coordinar el treball d’altres professionals que intervenen al projecte. Per exemple, el treball dels enginyers d’estructures, enginyers d’instal·lacions, paisatgistes, urbanistes; i fins i tot, constructors.

6. Arquitectura eficient

Dissenyem projectes que no sols són moderns i satisfan totes les necessitats del client, sinó que també són eficients i sostenibles. Per tant, cal estudiar la demanda energètica així com l’ús de materials a utilitzar. A més, també cal pensar i coordinar el futur manteniment de l’edifici.

7. Projecte d’interiors

També hem de ser capaços de coordinar la feina dels altres implicats en els acabats del projecte per dissenyar edificis estèticament agradables per dins. Hi ha moltes combinacions i estils. Però seguir un mètode i un estil ajudarà a obtenir un entorn molt agradable. Per tant, el nostre estudi us podrà oferir un estudi especialitzat en interiors. Tot això juntament amb la nostra coordinació serem capaços de dissenyar espais interiors que siguin bells i funcionals.

8. Il·luminació

Cada cop la il·luminació pren un concepte més rellevant a l’arquitectura. Hem d’anar pensant la idea de pensar els espais i la composició tant de dia com de nit. També som capaços de dissenyar la il·luminació interior i exterior de l’edifici. Això inclou el disseny de la il·luminació funcional i decorativa. Tot i que des del nostre estudi d’arquitectura tenim professionals acostumats a treballar amb els nous sistemes d’il·luminació. Depenent de l’envergadura o el tipus de projecte, també es pot contractar consultors específics en il·luminació.

9. Arquitectura paisatgística

El paisatgisme és l’especialitat de disseny d’espais exteriors, com ara parcs i jardins. Com a estudi d’arquitectura, hem de ser capaços de crear espais que siguin funcionals, atractius i que satisfacin les necessitats específiques del client. A més, si necessiteu un projecte parcial perquè té molt d’espai exterior, també som capaços de coordinar el treball els professionals específics.

10. Planificació i urbanisme

Com a estudi darquitectura també planifiquem a gran escala lentorn urbà. I a escala edificatòria, l’emplaçament de l’edifici. Per tant, ens assegurem que l’edifici pugui quedar ben integrat al seu entorn immediat i que alhora sigui accessible i compleixi totes la normativa vigent. Per això som capaços d’integrar l’edifici amb un disseny atractiu i funcional.

Estudis d’arquitectura que poden amb tot

L’arquitectura s’utilitza sovint per a l’edificació i el disseny d’edificis públics, com ara escoles o edificis públics. Fins i tot juntament amb la col·laboració d’altres professionals podem dissenyar entorns més civils. Per això hi ha molts estudis que també han dissenyat altres estructures. Per tant, al nostre estudi d’arquitectura podem arribar a dissenyar:

Habitatges unifamiliars

Cases unifamiliars entre mitgeres
Habitatges aïllats o viles
Cases o viles aparellades

Edificis residencials col·lectius

Blocs d’habitatges aïllats, tipus torres
Edificis d’habitatges o blocs entre mitgeres

Hotels i residencials públics

Hotels
Albergs
Hostals

Altres

Oficines i centres de treball
Escoles o edificis urniversitaris
Hospitals i centres sanitaris
Ponts de disseny que puguin ser més icònics
Altres edificis públics com a centres socials, etc.
Museus, exposicions o teatres
Estadis o espais per a l’esport, com ara piscines o poliesportius
Edificis en altura com a gratacels
Espais efímers

Check list d’un nou treball

Com a estudi d’arquitectura, tal com hem explicat anteriorment, creiem que un bon projecte d’arquitectura ha d’estar ben planificat i organitzant. Per tant, per assegurar que un projecte sigui exitós, considerem que un bon projecte d’arquitectura ha de complir, com a mínim, els aspectes clau següents:

Tenir un ús específic

Per iniciar el projecte hem de tenir un ús específic ja sigui de residencial, públic, oficines o mixt.

Tenir una funció determinada

Un cop sapiguem l’ús, haurem de saber tota la seva funció, per exemple el nombre d’usuaris que l’habiten i com s’haurà d’utilitzar aquest edifici.

El disseny i lentorn

L´edifici tindrà una composició seguint algun estil determinat i de forma integrada amb l´entorn.

Ser eficient i complir la normativa

El projecte del nostre estudi d’arquitectura vetllarà per tots els paràmetres eficients i normatius.

Estar d’acord amb el pressupost

Tal com s’ha exposat anteriorment, des d’un inici haurem de facilitar uns mesuraments aproximats per estudiar la viabilitat de la construcció del projecte.

Disseny i singularitat

A més a més d’una bona adaptació urbanística, l’edifici pot ser més o menys icònic. Hi ha molta teoria sobre això. Pujadó Soler opina que depèn tant de la situació com del client.

Ajudar a la planificació urbanística

A part d’una singularitat o menor singularitat i d’una bona integració. Tot edifici ha d’afavorir la planificació urbana, estudiant els nodes i la comunicació. És important estudiar en deteniment lús de la planta baixa i els espais lliures.

Respondre a les necessitats específiques del client

Un procés dobra és molt llarg, per tant és important no perdre de vista les necessitats funcionals del nostre client. Per tant, al final de cada projecte comprovem que s’hagin complert tots els objectius.

Tenir aspectes innovadors

També és important remarcar que cada edifici ha de ser diferent ja que el seu entorn serà diferent. Cada edifici tindrà una certa singularitat. Els aspectes innovadors, serà un element vital per continuar avançant.

Respondre els interiors i la il·luminació

Un edifici ha d’estar dissenyat tant per fora com per dins i tant de dia com de nit. Fins i tot podem fer que de nit es puguin observar aspectes molt diferents que de dia.

Estudi d’arquitectura ben coordinat i executat

Finalment, un cop tinguem la fase del projecte finalitzada, com a estudi integral tant d’arquitectura com d’edificació, cal tenir una coordinació i planificació de les fases següents.

Estudi d’arquitectura especialitzat

L´arquitectura residencial és una branca fonamental de l´arquitectura que s´enfoca en el disseny d´habitatges i edificis residencials col·lectius. Per exemple, mitjançant la creació de cases, edificis col·lectius o hotels.

Els estudis d’arquitectura que realitzem edificis residencials hem de tenir un coneixement pluridisciplinar, tant de la física com de l’enginyeria com de la composició i del disseny per crear dissenys contemporanis i eficients.

Per exemple, la nostra prioritat és crear edificis amb ús que sigui molt funcional i còmode. Però alhora de disseny i contemporani. Per tant, considerarem acuradament totes les necessitats de crear espais que siguin únics i acollidors.

Per tant, l’ arquitectura residencial pot servir per millorar la qualitat de vida de totes les persones. Si vols crear edificis residencials de disseny, funcionals i sostenibles que satisfacin totes les necessitats, contacta avui mateix amb Pujadó Soler .

Estudi d’arquitectura integral

A Pujadó Soler oferim un servei integral d’arquitectura i construcció
satisfer les teves necessitats. Si voleu un estudi d’Arquitectura especialitzat en edificació i construcció òptima, mitjançant la màxima planificació, heu trobat Pujadó Soler.

Som l´estudi d´arquitectura que buscaves perquè podem aportar un servei integral d´arquitectura i edificació. A més, ho fem mitjançant la creació darquitectura de disseny, funcional, tecnològica i sostenible.

Amb un enfocament en disseny atractiu, funcional, tecnològic i sostenible, ens assegurem que els teus projectes es converteixin en espais únics i inoblidables. Per tot això, creiem que larquitectura ha de tenir un propòsit més enllà de lestètica, trobant una millor qualitat de vida de les persones que la usen gràcies als espais que creem.

No dubteu a contactar-nos per estudiar com el nostre estudi d’arquitectura us pot ajudar amb els vostres projectes d’arquitectura! No t’ho pensis més i contacta avui mateix amb nosaltres.

Estudi d’arquitectura per a edificis de disseny

El nostre estudi d’arquitectura treballa amb projectes ambiciosos, amb èxit i de disseny. Per tant, si tens un projecte al cap que estigui d’acord amb els nostres principis, t’ajudem, per fer realitat el teu somni.