Què és un aparellador i com em pot ajudar?

Què és un Aparellador

Ens ho explica el nostre soci, aparellador

Sergi Pujadó és un dels nostres principals col·laboradors, ell és arquitecte tècnic i arquitecte. A més és empresari, sent soci nostre.

En primer lloc, el Sergi va estudiar Enginyeria de l’Edificació, Arquitectura Tècnica a l’ Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona – UPC

Posteriorment, ja que el seu treball el va començar a satisfer gratament, va començar a interessar-se per altres àmbits de les seves habilitacions professionals. Va ser llavors quan va decidir estudiar el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció a l’ Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona – UPC

Després, un any passat i després d’adquirir uns coneixements tècnics i amplis, va iniciar els estudis d’ Arquitectura a l’ Escola Superior d’Arquitectura – UIC . En graduar-se com a Arquitecte el van contractar com a Professor de Projectes i Composició Arquitectònica a la mateixa escola.

L’aparellador

Un aparellador o arquitecte tècnic és una persona que ha estudiat arquitectura tècnica.

És l’encarregat de fer projectes bàsics com les rehabilitacions o les reparacions. També podeu participar en la redacció de projectes d’obra nova, elaborant documents com ara mesuraments, pressupostos o càlcul d’estructures.

En una nova obra, juntament amb l’Arquitecte, és el màxim responsable de la construcció. Ha de coordinar tothom que intervingui en el procés constructiu de l’obra. Forma part de la Direcció Facultativa de l’obra i és el Director d’Execució Material.

L’aparellador és un professional molt polivalent. Podeu exercir múltiples funcions i professions, tant relacionades amb l’execució d’obres com en altres àmbits.

Finalment, per poder exercir com a tal, cal estar col·legiat al col·legi professional pertinent, com ara el CAATEEB – Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l’edificació de Barcelona.

L’Aparellador o Arquitecte Tècnic us pot ajudar a realitzar un gran nombre de coses relatives amb l’obra: Direcció d’obra, Reforma Integral, Reforma de Façanes, Certificat Energètic, Canvi d’Ús, Control de Qualitat, ITE, Informe Tècnic, Cèdula d’Habitabilitat i l’aixecament de plànols entre d’altres.

Però exactament que és un aparellador?

Què és un aparellador?

Un aparellador és un professional que sencarrega de planificar, organitzar i controlar lexecució de projectes de construcció. Això inclou des de ladquisició dels materials necessaris fins a la finalització de lobra, passant per la contractació de personal i la coordinació dels treballs de diferents oficis.

L?aparellador és una figura clau en l?execució de qualsevol projecte de construcció, ja sigui un edifici residencial, una carretera, un pont o qualsevol altra estructura. El seu treball és essencial per assegurar que l’obra es duu a terme de manera eficient i dins del termini previst, i també és responsable de controlar el pressupost i mantenir actualitzats els documents i registres de l’obra.

Quins coneixements necessiteu?

Per exercir com a aparellador cal tenir coneixements tècnics en matèria de construcció i arquitectura, així com també habilitats per organitzar i coordinar el treball de diferents equips i oficis. A més, és important tenir habilitats per resoldre problemes i prendre decisions ràpides i eficaces, ja que l’aparellador ha d’estar preparat per fer front a imprevistos i solucionar problemes que puguin sorgir durant l’execució de l’obra.

Un aparellador pot treballar en diferents tipus de projectes, des de la construcció dedificis residencials i comercials fins a la reparació i rehabilitació destructuras existents. També podeu treballar en projectes d’infraestructura, com ara la construcció de carreteres, ponts i altres obres d’enginyeria.

Per ser un aparellador cal tenir una formació adequada, que pot incloure estudis universitaris en àrees com l’arquitectura, l’enginyeria o la construcció, així com també obtenir un títol d’aparellador. A més, és important estar sempre al corrent de les últimes tendències i desenvolupaments al món de la construcció i estar disposat a continuar formant-se al llarg de tota la carrera professional.

En resum, un aparellador és un professional que s’encarrega de planificar, organitzar i controlar l’execució de projectes de construcció, assegurant que es facin de manera eficient i dins del termini previst i del pressupost disponible. Per exercir com a aparellador cal comptar amb una formació adequada i estar sempre actualitzat al món de la construcció. Els aparelladors són professionals clau en l’execució de qualsevol projecte de construcció, i el seu treball és essencial per garantir que l’obra es duu a terme de manera correcta i segons allò previst.

10 funcions d’un aparellador

  1. Planificar i organitzar lexecució de projectes de construcció, incloent ladquisició de materials i la contractació del personal necessari.
  2. Coordinar el treball de diferents oficis i equips durant lexecució de lobra.
  3. Mantenir actualitzats els documents i registres de l’obra, incloent-hi el pressupost i els terminis previstos.
  4. Controlar i supervisar el compliment de les normatives i les regulacions aplicables a l’obra.
  5. Assegurar la qualitat de l’obra i garantir que es duu a terme d’acord amb els plànols i les especificacions tècniques.
  6. Resoldre problemes i prendre decisions ràpides i eficaces en cas d’imprevistos o canvis a l’obra.
  7. Gestionar la relació amb els clients i proveïdors, assegurant una bona comunicació i col·laboració amb ells.
  8. Preparar i presentar informes i documentació necessària per a l’obra, incloent-hi pressupostos i terminis.
  9. Assessorar el client en qüestions tècniques i dorganització de lobra.
  10. Participar en la formació i desenvolupament dels treballadors de l’obra

Conclusió

En conclusió, els aparelladors tenen un paper vital en qualsevol projecte de construcció. Són experts en planificació, disseny i construcció i treballen en estreta col·laboració amb altres professionals per assegurar-se que el projecte es dugui a terme de manera eficient i efectiva.

Si cerques aparelladors a Barcelona, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. El nostre equip d’aparelladors altament qualificats i experimentats està disposat a ajudar-te en el teu projecte de construcció i assegurar-se que el resultat final sigui d’alta qualitat i compleixi totes les teves necessitats. Estem sempre disposats a ajudar-te ia respondre qualsevol pregunta que puguis tenir!